Ingen egenkontroll

VI TAR HAND OM ALLT!

Du behöver inte utföra någon egenkontroll, inte spola av några filter, byta delar eller fylla på flockningsmedel – Vi tar hand om allt!

En servicelösning som fungerar!

I vårt grannland Danmark ställs krav på att alla minireningsverk årligen måste uppföljningstestas något vi har valt att göra även i Sverige. Vi gör detta för att kunna visa våra kunder och miljökontoren att vi lever upp till kraven. Tack vare detta har vi, tillsammans med kollegorna på Watersystems Danmark, mångåriga testserier från över 5 000 WSB Clean minireningsverk.

Vid våra årliga servicebesök rengör, avsynar och funktionskontrollerar vi din anläggning. Vattenanalyser ingår alltid vid ackrediterat laboratorium och dessa analyser bevisar att vår servicelösning verkligen fungerar!

Detta ingår:

  • dygnet runt-loggning av reningsverkets funktion
  • service
  • rengöring & funktionskontroll
  • fällningsvätska (även leverans och påfyllning)
  • analys av vattenprover vid ackrediterat laboratorium
  • förslitningsdelar och arbetskostnad för byte (förutsätter att All-inclusiveavtal tecknats*)

Årsavgifter

Priserna avser kostnad per år inkl. moms – fällningsvätska & vattenanalyser ingår alltid i priset.

Standardavtal All Inclusive*
1 hushåll 4 075 :- 5 900 :-
2 hushåll 5 400 :- 7 950 :-
3 hushåll 7 200 :- 10 020 :-
4 hushåll 8 500 :- 13 090 :-
25 PE 10 200 :- 14 750 :-

*) även förslitningsdelar och kostnad för byte av dessa ingår.

Observera:
Serviceavtalen täcker inte akututryckningar eller åtgärder av fel som orsakas av att självfallsutlopp saknas. Avtalen täcker inte heller feltillstånd som orsakas av brist på täckning i mobilnätet. Utryckningar för att åtgärda ovanstående feltyper utförs i samråd med kunden och debiteras efter gällande timtaxa.

Jämför noga innehållet i service & garantier när ni tar in priser från olika leverantörer. I många fall tillkommer kostnader för flockningsmedel och vattenanalyser – detta ingår alltid i våra avtal.

Intresseanmälan

    Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

    Vi kontaktar dig så snart vi kan för att lyssna till dina önskemål och behov