WSB Clean för

ENSTAKA HUSHÅLL

Bästa valet för villa och sommarstuga

För villan och sommarstugan är WSB Clean 1 hushåll (5 PE) bästa valet.

Den rörliga biobädden i ett minireningsverk från Watersystems klarar upp till 6 månaders avbruten tillförsel av avloppsvatten innan mängden biofilm och därmed reningsförmågan långsamt minskar.

Reningsverket i betong levereras i två olika utföranden; med en behållare eller med två behållare. Fördelen med två behållare är att de blir lättare att transportera och lyfta på plats om det t.ex. är trångt på platsen eller framkomligheten är begränsad. Det är ingen prisskillnad så kostnaden behöver inte påverka valet.

Ritningsskiss en behållare
Ritningsskiss två behållare

Fritidshuset

WSB Clean fungerar tack vare sin biobädd utmärkt även till fritidshus som står tomma under längre perioder. Fritidsboendets varierande belastning och ojämna tillförsel av avloppsvatten är annars något andra minireningsverk som använder annan teknik har mycket svårt att klara.

Dela med grannen

Om ni är två eller flera grannar som behöver en ny avloppslösning kan ni med fördel gå ihop och köpa ett WSB Clean minireningsverk tillsammans. Inköpskostnaden och den framtida driftskostnaden blir markant lägre per hushåll.

Intressenamälan
    Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

    Vi kontaktar dig så snart vi kan för att lyssna till dina önskemål och behov