WSB Clean erbjuder

EN TRYGG HELHETSLÖSNING TILL RÄTT PRIS

Kontakta oss

Biologiskt/kemiskt minireningsverk

Vad är WSB Clean?

WSB Clean minireningsverk är ett beprövat och högeffektivt biologiskt/kemiskt minireningsverk i betong anpassat för vårt norrländska klimat. Reningsresultaten överträffar Naturvårdsverkets krav för hög miljöskyddsnivå med avseende på BOD7, fosfor och kväve. Reningsverken byggs i betongbehållare vid Tranås Cementvarufabrik och ger ditt avlopp överlägsen hållbarhet och livslängd.

Varför välja WSB Clean?

Perfekt insyn i brunnen

Behållaren utgår från konstruktionen för den berömda Tranåsbrunnen – en trekammarbrunn med enkel installation och perfekt insyn i brunnen vid inspektion och slamtömning. Tranås Cementvarufabrik tillverkar minireningsverken vid den moderna anläggningen i Tranås.

Vid våra servicebesök rengör, avsynar och funktionskontrollerar vi anläggningen. Dessutom ingår alltid vattenanalyser vid ackrediterat laboratorium för att bevisa funktionen.

Minireningsverk WSB Clean